آموزش وردپرس
خانه / @rahim

@rahim

سوالات آشنايي با اديان الهي

سوالات آشنايي با اديان الهي نمونه سوالات درس آشنايي با اديان الهي با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد : سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب سوالات نيمسال دوم ۹۱-۹۰ با جواب نمونه سوالات تابستان۹۰ سوالات نيمسال دوم۹۰-۸۹ با جواب …

ادامه نوشته »

سوالات آشنايي با كليات علوم اسلامي

نمونه سوالات درس آشنايي با كليات علوم اسلامي با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد : سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب نمونه سوالات تابستان ۹۲ با جواب نمونه سوالات نيمسال اول۹۲-۹۱ نمونه سوالات نيمسال اول۹۱-۹۰ نمونه سوالات تابستان۹۰ نمونه سوالات نيمسال …

ادامه نوشته »

سوالات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

سوالات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی نمونه سوالات ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد : سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب سوالات نيمسال دوم ۹۳-۹۲ با جواب نمونه سوالات نيمسال اول ۹۳-۹۲ …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ۱

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ۱ با پاسخنامه رشته حقوق و حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد : نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب نمونه سوالات تابستان ۹۳ با …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق مدنی ۳

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها  با جواب تستی و تشریحی که شامل نیمسال های زیر می باشد : سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب نمونه سوالات تابستان ۹۳ …

ادامه نوشته »

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ۲

دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق بین الملل عمومی ۲ با پاسخنامه رشته حقوق و حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور  که شامل نیمسال های زیر می باشد : سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب نمونه سوالات تابستان ۹۴ با جواب سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب سوالات نيمسال اول ۹۴-۹۳ با جواب نمونه …

ادامه نوشته »